Grants in Israel

ברוכים הבאים לאתר של קרן ויינברג. בעמוד זה ניתן למצוא מידע לגבי מדיניות הקרן  בנוגע למתן מענקים בישראל. 

בנוסף להתאמה לסדר העדיפויות של הקרן במתן מענקים בתחומי דיור, בריאות, תעסוקה וחינוך, על בקשות למענקים בישראל  להתאים לאחד מתחומי העדיפות המתוארים להלן.

הזדקנות בתוך הקהילה

כמו בארה”ב, הקרן תומכת בפרויקטים המאפשרים לאזרחים וותיקים להמשיך להיות עצמאיים בתוך קהילותיהם עם איכות חיים מיטבית.

להלן מספר דוגמאות של פרויקטים מתאימים:

  • תוכנית להתאמת בית האזרח הוותיק כדי לאפשר קבלת מכלול של שירותים והטבות.
  • מודלים המטפלים בגורמי בריאות חברתיים במטרה למנוע אשפוז, אשפוז חוזר, ומעבר למוסד.
  • דיור בר-השגה הכולל נגישות לקבלת מכלול של שירותים והטבות
  • תוכניות התומכות במטפלים/ות לצורך מתן עזרה בטיפולים אישיים יומיומיים לאזרח הוותיק כגון רחצה, הלבשה, הליכה, אכילה וכו’.
  • מיזם “אשכולות” בהובלת המוסד לביטוח לאומי. המיזם תומך בשיפוץ של בתי סיעוד במטרה למסד סדר יום לשינוי תרבותי ולשדרג מתקנים. מאז 2017 הקרן העניקה 19 תרומות לפרוייקטים של בנייה בסך מצטבר של מעל ל 10 מיליון דולר ארה”ב. הפרויקטים כוללים מבני דיור מוגן ומרכזי יום המעניקים קשת של שירותים לאזרחים ותיקים המאפשרים להם להזדקן תוך עצמאות ובקהילה ועם איכות חיים מירבית. על כל פרויקט לתת עדיפות לטיפול ממוקד-אדם, ולאפשר לדיירים לקבל החלטות לגבי חיי היומיום שלהם, לרבות בחירות הקשורות באוכל, פעילות וחיי חברה

תעסוקה

הקרן תומכת בתוכניות הכשרה טכנית לא-אקדמית המובילות לעצמאות כלכלית. הפרויקטים יכולים לשרת מגוון אוכלוסיות, לרבות, אך לא רק אזרחים ערבים, חרדים, יוצאי אתיופיה, נשים בסיכון, הגיל השלישי ואנשים בעלי מוגבלויות.

להלן מספר דוגמאות של פרויקטים מתאימים:

  • תוכניות תעסוקה המותאמות תרבותית להכשרת אוכלוסיות מוחלשות – לרבות ערבים, חרדים ויוצאי אתיופיה – לעבודה בסקטור הטכנולוגי.
  • תוכניות בתנאי פנימייה הכוללות הכשרה תעסוקתית בהתאמה אישית, הדרכה, ושירותים תומכים נוספים עבור אנשים מעוטי יכולת ואנשים בסיכון.

נשים וילדים בסיכון

הקרן תומכת בארגונים ותוכניות הנותנים מענה לצורכי נשים וילדים בסיכון בישראל, לרבות חסרי בית, קורבנות של אלימות במשפחה, נשים ביציאה מזנות וחסרי תעסוקה יציבה.  על הפרויקטים לתת עדיפות להנגשת שירותים תומכים ולכוון להשגת עצמאות כלכלית.

להלן מספר דוגמאות של פרויקטים מתאימים:

  • בנייה או שיפוץ של מקלטים לנשים וילדים הנחלצים מאלימות במשפחה.
  • תוכניות המתמקדות בהקניית אוריינות פיננסית,  במתן ליווי משולב ומקיף, ובהענקת שירותים תומכים המביאים ליתר עצמאות כלכלית עבור נשים בסיכון וילדיהן.
  • תוכניות מנע המתמקדות בצמצום ההשפעה של אלימות כנגד נשים